Žádost o dlouhodobější uvolnění žáka z vyučování (předmětu – např. TV)

Žádost o uvolnění žáka z vyučování (např. dovolená)

 

Posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě

Posudek 1. strposudek 2. str

 

GDPR

Výsledky voleb do školské rady

Návrh rozpočtu 2018

Střednědobý výhled rozpočtu

Přihláška k základnímu vzdělávání

Odklad školní docházky

ŠVP Nase škola

Právní rámec zápisu do 1. třídy

školní-řád_2019