Projektový den – stromy, pečení perníčků

Ekocentrum si pro nás připravilo projekt o stromech a životě v lese. Žáci, kteří se zrovna projektu aktivně neúčastnili, pekli a zdobili perníčky.

Druhý den jsme od lektorek dostali následující zprávu, se kterou bychom se s vámi rádi podělili:

Dobrý den, paní ředitelko Havelková,

posílám hodnocení programu „Strom, dřevo, papír“ ve Vaší škole a
těším se na další spolupráci.

„V Jihomoravském kraji navštěvujeme různé typy škol. Při
environmentálním programu na základní škole Šakvice bylo znát, že
vzdělávání je zde zaměřené na aktivní dovednosti žáků, kteří se nebojí
individuálně projevit. Děti měly o práci zájem a sociální vztahy mezi
nimi byly pozitivní, což sledujeme častěji na málotřídních školách. Tyto
výhody pokládáme pro výuku na prvním stupni za klíčové.“
Mgr. Kateřina Gančarčíková, vedoucí výukových programů EkoCentrum Brno

„Práce s dětmi v Šakvicích byla moc příjemná a i pro nás obohacující. Na
dětech je poznat, že jsou z malé školy, kde jsou přirozeně vedeny k
samostatnosti a spolupráci s ostatními.“
Mgr.Vladimíra Suchá, sociální pedagog, lektorka EkoCentra Brno

Response code is 404