ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

2. září 2019 v 8:00 hod.

Slavnostní zahájení školního roku a uvítání prvňáčků v tělocvičně školy.

Žáci 1. ročníku – s sebou aktovku a přezůvky, ostatní ročníky jen přezůvky

Žáci obdrží zápisní lístky do ŠD a přihlášky ke stravování.

3. září 2019

Výuka 8:00 – 11:40 hod.

Provoz školní družiny pro přihlášené žáky:

Ranní 6:30 – 7:50 hod.

Odpolední 11:40 – 16:20 hod.

Od 4. září 2019 výuka dle rozvrhu

Zájemci o oběd se nahlásí nejpozději do pátku 30. srpna do 12:00 hod. ve školní jídelně.