Lapbook Přehled učiva 2. ročník

Většina druháků si v posledních dnech dokončila svůj první lapbook Přehled učiva ČJ. Najdou v něm veškeré učivo + kartičky na procvičení (např. skládání obrázků podle časové posloupnosti, pexeso na slova opačná nebo mnohoznačná, věty k doplňování znamének a určování jejich druhu, domeček s rozdělením hlásek apod.)