Ředitelka školy:

PhDr. Lenka Havelková email: reditelka@zssakvice.cz

Vyučující ZŠ:

1. ročník Mgr. et Mgr. Hana Russmann email: hana.russmann@zssakvice.cz

2. a 3. ročník Mgr. Radmila Jurkovičová  email: radmila.jurkovicova@zssakvice.cz

Mgr. Markéta Göttingerová email: marketa.gottingerova@zssakvice.cz

4. ročník Mgr. Miroslav Brúček email: miroslav.brucek@zssakvice.cz
asistentka pedagoga Martina Hnidáková
email: martina.hnidakova@zssakvice.cz

5. ročník PhDr.Lenka Havelková email: reditelka@zssakvice.cz

asistentka pedagoga Alexandra Cimbálková email: alexandra.cimbalkova@zssakvice.cz

 

 

Vychovatelka

Markéta Bílková email: marketa.bilkova@zssakvice.cz

 

 

Výchovný poradce

PhDr. Lenka Havelková

Metodik prevence

Mgr. Radmila Jurkovičová

Sekretariát: 519 416 244, 601 393 789
Jídelna: 519 416 162
Družina, Sborovna ZŠ: 519 325 700
Hlavní 41, Šakvice 691 67
IČO: 70826129
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: RNDr. Leoš Vejpustek
tel: +420 725 935 553, email:
manazer@hustopecsko.net