Ředitelka školy:

PhDr. Lenka Havelková email: reditelka@zssakvice.cz

Vyučující ZŠ:

1. ročník Mgr. Markéta Göttingerová email: marketa.gottingerova@zssakvice.cz

2.ročník Mgr. Jana Saipová email: jana.saipova@zssakvice.cz

3. a 4. ročník Mgr. Radmila Jurkovičová  email: radmila.jurkovicova@zssakvice.cz

PhDr. Lenka Havelková email:reditelka@zssakvice.cz

Veronika Otáhalová email: veronika.otahalova@zssakvice.cz

5. ročník Mgr. Eliška Brúčková email: eliska.bruckova@zssakvice.cz

asistentka pedagoga Aneta Jedličková email: aneta.jedlickova@zssakvice.cz

 

Asistentky pedagoga pro ZŠ, ŠD a MŠ z projektu Evropské unie „Šablony II“ MŠMT:

Martina Hnidáková email:martina.hnidakova@zssakvice.cz

 Alexandra Cimbálková email: alexandra.cimbalkova@zssakvice.cz

 

Vychovatelka

Markéta Bílková email: marketa.bilkova@zssakvice.cz

Veronika Otáhalová email: veronika.otahalova@zssakvice.cz

Aneta Jedličková email: aneta.jedlickova@zssakvice.cz

 

 

Výchovný poradce

PhDr. Lenka Havelková

Metodik prevence

Mgr. Markéta Göttingerová

Sekretariát: 519 416 244, 601 393 789
Jídelna: 519 416 162
Družina, Sborovna ZŠ: 519 325 700
Hlavní 41, Šakvice 691 67
IČO: 70826129
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: RNDr. Leoš Vejpustek
tel: +420 725 935 553, email:
manazer@hustopecsko.net