Garanti

Během prvních zářijových dní se naši prvňáčci seznamovali nejen s budovou školy, ale i s jejími obyvateli. Dnes už dobře ví, kde najdou paní kuchařky, uklízečky, asistentky, učitelky, i kde se nachází ředitelna a kancelář. Poté, co si s paní třídní učitelkou prošli jednotlivé třídy, zakotvili u těch nejstarších žáků – u páťáků. Od loňského roku je zavedena tradice, že páťáci se stávají GARANTY těch nejmladších. Každý páťák tedy dostal „na starost“ jednoho prvňáčka. Mladší se na ty starší mohou kdykoli obrátit, poprosit je o pomoc či radu, nebo si smí jen tak pro radost plácnout či potřást pravicí v rámci přestávkového pobytu na školním dvoře. Věříme, že si prvňáčci touto cestou najdou nové kamarády a ochránce a páťáci zakusí trochu víc zodpovědnosti a následné radosti, že mohou být druhým nápomocni.