Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní kuchyně

Řád školní jídelny (místnosti pro stravování)

Řád školní výdejny

Vnitřní řád školní jídelny

Ceny stravného od 1.9.2019