Garanti

Během prvních zářijových dní se naši prvňáčci seznamovali nejen s budovou školy, ale i s jejími obyvateli. Dnes už dobře ví, kde najdou paní kuchařky, uklízečky, asistentky, učitelky, i kde se nachází ředitelna a kancelář. Poté, co si s paní třídní učitelkou prošli jednotlivé třídy, zakotvili u těch nejstarších žáků – u páťáků. Od loňského …