Piráti a námořníci…

Konec školního roku jsme zakončili jako piráti a námořníci. Během hry, která děti bavila po celý týden, musely být splněny různé úkoly. Děti si vyrobily námořnickou a pirátskou čepici, mapu, připravily osvěžující nápoj a zdokonalily si své pohybové dovednosti. Zároveň jsme nezapomněli na procvičování grafomotoriky a prostorové orientace, formou různých pracovních listů s pirátskou i …