Pasování prvňáčků a vyhodnocení sběru

Ve čtvrtek 29. 6. 2017 paní ředitelka slavnostně pasovala budoucí prvňáčky. Zároveň jsem se také rozloučili s páťáky, kteří pokračují ve vzdělání ve školách v Hustopečí. Na závěr slavnostního shromáždění byli oceněni nejlepší „sběrači“ surovin, sportovci, účastníci iTwiningu a také jedna umělkyně.

Sportovní den

Dne 28.6. 2017 proběhl sportovní den na fotbalovém hřišti. Děti si mohly projít čtyři disciplíny a to skok daleký, běh na 50 m, skákání v pytli a hod na cíl. Všechny disciplíny úspěšně splnily a na konci je čekalo vyhodnocení, kde byly v každé kategorii a disciplíně vyhodnoceni tři nejlepší žáci. V kategorii 1.-2. třída …

Lapbooky

Ve čtvrtek 15. 6. přinesli žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku do kina všechny lapbooky, které doposud vytvořili. Napočítali jsme jich už jedenáct. Bylo zajímavé sledovat vývoj tvorby jednotlivých žáků i pojetí jednotlivých ročníků. V letošním školním roce si čtvrťáci dokončili Rostliny a Živočichy z minulého roku a přidali k nim Vlastnosti látek, Ekosystémy a …