Zdobení stromečku ve škole

V pracovních činnostech jsme tvořili ozdoby na školní stromeček. Prvňáci nabarvili šišky, které ozdobili sušenou kůrou z pomela a mašlí. Druháci nazdobili papírové ozdoby drobnými obrázky. Třeťáci tvořili ozdoby z nařezaných papírových ruliček, které buď slepovali do kytky a nebo do baňky, kterou oblepili izolepou s vánočními motivy. Čtvrťáci a páťaci tvořili baňky z bavlnek. stromeček

O pokladu skřítka Podzimníčka

Přišel nám dopis! Od samotného skřítka Podzimníčka, který nám každoročně připravuje stezku k hledání pokladu. Letos jsme ale museli splnit několik úkolů, než jsme se ke stezce dostali. Plnili jsme je jak ve třídě, tak i na zahradě. Děti popisovaly podzimní krajinu, třídily podzimní barvy od ostatních, ve skupinkách skládaly z šišek geometrické tvary, házely …