Základní škola

13. – 17. června - individuální konzultace
Ve dnech 27. – 29. 6.
končí vyučování v 11:40 hod.
30. 6. proběhne v první vyučovací hodině rozdání vysvědčení.
Informujeme rodiče, jejichž děti navštěvují
školní družinu, že tento den bude v
provozu v době od 9:00 hod. do 13:00 hod.

Stravování

Připomínáme, že kdo nebude mít 30. 6.
zájem o oběd, musí si ho řádně odhlásit nejpozději den předem do 14:30 hod.
Odhlašování strávníků nejpozději
do 14:30 hod. předcházejícího dne.
Přehled cen za stravování.
Jídelníčky


Upozornění

Stravné na daný měsíc je běžně nutné mít
zaplaceno nejpozději do 10. dne daného
měsíce (pokud tento den připadne na
víkend, vybírá se stravné
v pátek před víkendem).
Termíny platebSběr surovin

Ukončení sběru - do konce května. Děkujeme.

Školka

Provoz MŠ
je od 6:30 do 16:00.
Seznam přijatých uchazečů do MŠ


Oznámení

Nové fotky ze Dne dětí
Pochvala lektorek
Eko-centra Brno
pro naše šikovné žáky