Základní škola

Nové fotky z plavání
Upozornění: Žákům, kteří nechodí do ranní družiny se otvírá škola v 7:40 (dříve nemohou být v budově školy).
V sekci Rozvh hodin najdete upravený rozvrh během plavání

Upozornění

Stravné na daný měsíc je běžně nutné mít
zaplaceno nejpozději do 10. dne daného
měsíce (pokud tento den připadne na
víkend, vybírá se stravné
v pátek před víkendem).
Termíny plateb

Sběr surovin

Děkujeme za sběr papíru
Z výtěžku sběru papíru bylo hrazeno divadelní představení 20. 12. a dárečky pod školním stromečkem
Sběr papíru je celoroční a
probíhá na sběrném dvoře.
Ve škole odebíráme hliník a pomerančovou kůru.
Výsledky sběru a ocenění.