Základní škola

Přejeme všem dětem krásné prázdniny a mnoho radostných zážitků.
Zaměstnanci školy
Zahájení školního roku 4.9.2017
Upozornění: Žákům, kteří nechodí do ranní družiny se otvírá škola v 7:40 (dříve nemohou být v budově školy).

Upozornění

Stravné na daný měsíc je běžně nutné mít
zaplaceno nejpozději do 10. dne daného
měsíce (pokud tento den připadne na
víkend, vybírá se stravné
v pátek před víkendem).
Termíny plateb

Školka

Zahájení školního roku 4.9.2017

Provoz MŠ
je od 6:30 do 16:00.

Rozpis tříd na školní rok 2017/18

Stravování

Od října 2017 budou platby probíhat pouze formou inkasa. Informace ohledně zřízení dostanete na sekretariátě školy.
Odhlašování strávníků nejpozději
do 14:30 hod. předcházejícího dne.
Přehled cen za stravování.
Jídelníčky


Sběr surovin

31. 5. byl ukončen sběr hliníku a pomerančové kůry.
Děkujeme za sběr papíru.
Z výtěžku sběru papíru byly hrazeny některé náklady na výlety během června.
Sběr papíru je celoroční a
probíhá na sběrném dvoře.
Výsledky sběru a ocenění.