Základní škola

Přejeme všem dětem krásné prázdniny!
1. září 2016
slavnostní zahájení nového školního roku
v tělocvičně školy
v 8. 30 hodin.

Stravování

Zájemci o oběd se nahlásí nejpozději
31. srpna 2016 do 12 hodin.
Odhlašování strávníků nejpozději
do 14:30 hod. předcházejícího dne.
Přehled cen za stravování.
Jídelníčky


Upozornění

Stravné na daný měsíc je běžně nutné mít
zaplaceno nejpozději do 10. dne daného
měsíce (pokud tento den připadne na
víkend, vybírá se stravné
v pátek před víkendem).
Termíny platebSběr surovin

Ukončení sběru - do konce května. Děkujeme.
Výsledky sběru a ocenění.