Upozornění

Žákům, kteří nechodí do ranní družiny se otvírá škola v 7:40 (dříve nemohou být ve třídách).

Sběr surovin

31. 5. 2019 ukončení sběru hliníku a papíru.
I po tomto datu je možné odevzdávat papír na sběrném dvoře. Množství odevzdaného papíru se bude počítat do nového školního roku.
Nově ve škole i školce sbíráme použité baterie

Stravování

Odhlašování strávníků nejpozději
do 14:30 hod. předcházejícího dne.
Přehled cen za stravování.
Jídelníčky

Oznámení

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR.

Certifikát občanského sdružení Život dětem a fondu Sidus.

Platba stravného je možná pouze inkasem z účtu. Bližší informace na sekretariátu školy.