Základní škola

V době vánočních prázdnin budou budovy Mateřské školy a Základní školy v Šakvicích uzavřeny od pátku 23. prosince 2016 do pondělí 2. ledna 2017. Výuka opět začne v úterý 3. ledna 2017.
Upozornění: Žákům, kteří nechodí do ranní družiny se otvírá škola v 7:40 (dříve nemohou být v budově školy).
V sekci Rozvh hodin najdete upravený rozvrh během plavání

Upozornění

Stravné na daný měsíc je běžně nutné mít
zaplaceno nejpozději do 10. dne daného
měsíce (pokud tento den připadne na
víkend, vybírá se stravné
v pátek před víkendem).
Termíny plateb

Školka

V době vánočních prázdnin budou budovy Mateřské školy a Základní školy v Šakvicích uzavřeny od pátku 23. prosince 2016 do pondělí 2. ledna 2017. Výuka opět začne v úterý 3. ledna 2017.

Rozpis tříd na školní rok 2016/17

Provoz MŠ
je od 6:30 do 16:00.

Sběr surovin

Děkujeme za sběr papíru - získali jsme
2. místo a děti měly za výtěžek z výhry zaplaceno vstupné do Planetária.
Sběr papíru je celoroční a
probíhá na sběrném dvoře.
Ve škole odebíráme hliník a pomerančovou kůru.
Výsledky sběru a ocenění.