Základní škola

Ředitelské volno 10. 11.
Upozornění: Žákům, kteří nechodí do ranní družiny se otvírá škola v 7:40 (dříve nemohou být v budově školy).

Upozornění

Stravné na daný měsíc je běžně nutné mít
zaplaceno nejpozději do 10. dne daného
měsíce (pokud tento den připadne na
víkend, vybírá se stravné
v pátek před víkendem).
Termíny plateb

Stravování

Odhlašování strávníků nejpozději
do 14:30 hod. předcházejícího dne.
Přehled cen za stravování.
Jídelníčky


Sběr surovin

Děkujeme za sběr papíru - získali jsme
2. místo a děti měly za výtěžek z výhry zaplaceno vstupné do Planetária.
Sběr papíru je celoroční a
probíhá na sběrném dvoře.
Ve škole odebíráme hliník a pomerančovou kůru.
Výsledky sběru a ocenění.

Školka

V době podzimních prázdnin 26. a 27. 10. bude výuka probíhat v Mateřské škole na ulici Dlouhá.
Plavání: každé úterý
od 13.9. odjezd 7:45
Rozpis tříd na školní rok 2016/17

Provoz MŠ
je od 6:30 do 16:00.