Základní škola

Zápis do ZŠ 2017
Upozornění: Žákům, kteří nechodí do ranní družiny se otvírá škola v 7:40 (dříve nemohou být v budově školy).

Upozornění

Stravné na daný měsíc je běžně nutné mít
zaplaceno nejpozději do 10. dne daného
měsíce (pokud tento den připadne na
víkend, vybírá se stravné
v pátek před víkendem).
Termíny plateb

Školka

Zápis do MŠ 3. května 2017

Provoz MŠ
je od 6:30 do 16:00.Stravování

Odhlašování strávníků nejpozději
do 14:30 hod. předcházejícího dne.
Přehled cen za stravování.
Jídelníčky


Sběr surovin

31. 5. byl ukončen sběr hliníku a pomerančové kůry.
Děkujeme za sběr papíru.
Z výtěžku sběru papíru budou hrazeny některé náklady na výlety během června.
Sběr papíru je celoroční a
probíhá na sběrném dvoře.
Výsledky sběru a ocenění.